Hakkımda

Prof. Dr. Şahin Kabay

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. ŞAHİN KABAY 1970 yılında Denizli’de doğmuştur. 1987 yılında Denizli Lisesi’nden, 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Dr. KABAY, 2003 yılında “Prostat Kanserli Hastaların Serumundaki Hücrelerde RT-PCR Yöntemi ile PSA ve PSMA Düzeyleri” adlı Uzmanlık Tezini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak Üroloji Uzmanı ünvanı almıştır. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi’ne Yrd. Doçent olarak atanmış Tıp Fakültesinin ve Üroloji Anabilim Dalının kurucu öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Üroloji Doçenti, 2016 yılında Profesör ünvanını almıştır. 2019 yılına kadar Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. 

2014-2016 yılları arasında Kontinans Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş halen aktif olarak çeşitli kurullarda görevini yürütmektedir. Ayrıca Üroonkoloji Derneği Böbrek-Testis Kanseri çalışma grubu üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında Kontinans (İdrar kaçırma, Üretra Darlıkları, İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi), Üroonkoloji (Ürolojik Kanserler), Laparoskopik ve Robotik Ürolojik Cerrahi, Böbrek Nakli alanında eğitim almıştır. 

Prof. Dr. KABAY’ın ulusal ve ulusararası dergilerde basılmış 250’ün üzerinde bilimsel çalışması ve atıfı, özellikle Ürodinami, Kontinans, Taş, Ürolojik Onkoloji konusunda 4 adet kitap bölüm yazarlığı ve kitap çevirileri bulunmaktadır. Nörojenik AÜSS (Nörolojik Hastalıklara Bağlı Gelişen İdrar Kaçırma) tedavisinde kullanılan PTNS (Posterior Tibial Sinir Stimülasyonu) yöntemi konusunda yaptığı çalışmalarla Uluslararası Kitap ve Tedavi Kılavuzlarında yer almıştır. Üroloji Kongreleri ve toplantılarında davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları yapmaktadır. Prof. Dr. KABAY Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Etik konusunda Doktora yapmıştır. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur.