Prof. Dr. Şahin Kabay

Uzmanlık alanlarım

Böbrek ve Üreter Taşı

Taş Nedir?Taş; böbreklerde, üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalı) ve mesanede oluşabilen sert, katı faklı şekillerde olmakla birlikte genellikle ovoid, yuvarlak yüzeyi pürtüklü böbrekten

Devamı »

Prostat Kanserinin Tanısı

Prostat kanseri ön tanısıyla değerlendirilen hastalar fizik muayene (DRM) biyokimyasal testler, görüntüleme yöntemleri, prostat biyopsisi, histopatolojik değerlendirmeler ile yapılmaktadır. Prostat Spesifik Antijen (PSA) Serum PSA’sı

Devamı »

Prostat Kanserinin Klinik Belirtileri

Prostat kanserinin kansere özgü bir bulgusu olmamakla birlikte alt üriner sistem semptomları şeklinde kendini gösterebilir. Prostatik üretra ve trigona yayılan tümörlerde hematüri görülebilir. Ejakulatuar kanal

Devamı »

Prostat Kanseri İçin Kısa Bilgi

Prostat kanseri günümüzde erkek toplumunu ilgilendiren başlıca sağlık problemlerinden birisi olarak tanımlanmaktadır. Prostat kanseri erkeklerde en sık tanı konulan ikinci kanserdir ve tüm kanserin %15’ini

Devamı »

Prostat Kanserinin Genel Özellikleri

Prostat kanseri dünyada en sık beşinci, erkeklerde ise ikinci en yaygın görülen malignitedir. Genel olarak bakıldığında yeni kanser olgularının gelişmiş ülkelerde %19’unu, gelişmekte olan ülkelerde

Devamı »

Prostat Kanserinin Tedavisi

Prostat Kanserinde Aktif İzlem ve Bekle-Gör Tedavisi Erkeklerde yaşam boyu prostat kanserinin görülme insidansı %15-20 iken bu hastalığa bağlı ölüm oranı ise %3’tür. PSA’nın klinik

Devamı »

BÖBREK KANSERİ

Böbrek Kanseri Nedir? Böbrek kanseri, normal işlevlerini yerine getiren hücrelerin işlev ve şekillerini yitirerek anormal derecede büyümesidir. Başka bir tarifle böbrek kanseri böbrek içinde kötü

Devamı »

MS VE NÖROJENİK MESANE

MULTİPLE SKLEROZ’A BAĞLI GELİŞEN NÖROJENİK AŞIRI AKTİF MESANEMS hastalarında etkilenen sistemlerden biri de sosyal, cinsel ve psikolojik yaşantısını etkileyerek yaşam kalitesinde bozulmaya neden olan üriner

Devamı »

Posteriör Tibial Sinir Stimülasyonu

Aşırı aktif mesane sendromu, Uluslararası Kontinans Derneğinin (International Continence Society-ICS) yaptığı tanıma göre sık idrara çıkma ve noktürinin eşlik ettiği, beraberinde idrar kaçırmanın da olabildiği

Devamı »
üROLOJİ UZMANI

PROF. DR. ŞAHİN KABAY

Ayrıntılı bilgi almak için iletişme geçiniz.